Sangskriver, sanger og korleder

 

Jeg er altid blevet fortalt, at jeg kunne synge, før jeg kunne tale, da jeg var en lille pige. Selvom jeg helt sikkert har fået gjort op for det senere hen, kan musik stadig noget ganske særligt for mig. Det er en anden måde jeg kan udtrykke mig selv, mine tanker og mine følelser på. For mig har især sang været et fantastisk redskab til at udtrykke følelser.

Hvor ord fejler, taler musikken.
— H.C Andersen

Jeg blev født i København i 1989 og voksede sidenhen op i en lille by nær Horsens sammen med min storebror og mine forældre. Min familie består ikke af musikere eller musiklærere, men der var en generel interesse i at høre og opleve musik.

I folkeskolen var musik mit yndlingsfag. Jeg begyndte at spille klaver og klarinet, og spillede med i skolens harmoniorkester i rigtig mange år. Da jeg var omkring 13, skrev jeg min første sang med rigtig form, melodier, akkorder og tekst. Efter folkeskoen tog jeg på en kreativ efterskole, hvor jeg skrev rigtig mange sange og spillede sammen med andre.  Temaet for sangene var næsten altid kærlighed. I gymnasiet valgte jeg musik på højniveau og blev hurtigt meget betaget af musikteorien, som jeg hidtil ikke havde stiftet meget bekendtskab med. Musikteori var en helt ny verden for mig, et fantastisk univers af regler og analyser. Jeg besluttede mig derfor for at læse videre på universitetet, hvor musikvidenskab kunne give mig en større indsigt i og forståelse af musikteorien, men inden da tog jeg på højskole, hvor jeg også valgte musik, som hovedfag. Her havde jeg både sammenspil, teori og historie, sang i kor og skrev sange.

Efter højskolen flyttede jeg til Aarhus og startede på universitetet. På Musikvidenskab havde jeg også korledelse, og jeg begyndte virkelig at mærke en større og større interesse i de fag, som på en eller anden måde havde at gøre med dette fx sangpædagogik, sanghistorie og solosangsundervisning. I korledelse fandt jeg det enormt naturligt at være korleder, at stille mig op foran de andre og indstudere, finpudse satser og dirigere det hele. Der gik ikke lang tid, før jeg fik et kor i aftenskolen og jeg underviste sideløbende teenagere i musik på Gøglerskolen. Her oplevede jeg glæden ved at undervise og blev overbevist om, at jeg skulle læse et fag mere på universitetet, så jeg kunne blive gymnasielærer.

 Efter at have læst Nordisk Sprog og Litteratur i halvandet år, tog jeg på en musikvidenskabelig konference i Belgien, hvor jeg blev mindet om, hvor fascinerende, jeg synes, musik er. Jeg var næsten færdig med mit sidefag og begyndte at kigge efter andre mere praktiske kandidater, end den universitetet kunne tilbyde mig. Jeg kiggede egentlig mest mod København, men faldt så over kandidatuddannelsen i Rytmisk Vokal Musik på Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg, som jeg ansøgte om at blive optaget på. I løbet af optagelsesprøveforberedelserne blev jeg virkelig opmærksom på, hvor gerne jeg ville læse denne kandidat, og jeg blev stjernelykkelig, da jeg blev optaget.

Mens jeg færdiggjorde mit sidefag og ventede på, at jeg skulle starte i Aalborg, blev jeg tilbudt et job som gymnasielærer på et gymnasium i Aarhus. Her underviste jeg i musik sideløbende med studierne i halvandet år og havde en fantastisk oplevelse. Jeg sætter stor pris på at undervise og på de ting, der kan følge med som fx engagerede og søde kolleger, dedikerede elever, eksamener og så videre.

I august 2015 startede jeg så på musikkonservatoriet og færdiggjorde først en kandidat og er sidenhen startet på solistuddannelsen. Min tid her har uden tvivl ændret mit liv. Jeg føler på mange måder, at jeg er kommet hjem. Jeg har udviklet mine pædagogiske færdigheder og fået så utrolig mange gode oplevelser, erfaringer og faglig ballast, at jeg kan mærke, hvordan min opfattelse af mig selv er gået fra at være musiker på hobbyplan til nu at være det professionelt.

Velkommen til min side - jeg håber, du finder det, du skal bruge!

 
 
annadyrvig
 

Uddannelse

Kandidat i Rytmisk Vokalmusik fra Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg (sommer 2017)

http://musikkons.dk

Bachelor i Musikvidenskab med sidefag i Nordisk Sprog og Litteratur fra Aarhus Universitet (2015)

http://bachelor.au.dk/musik/

Musik mm. på Testrup Højskole

http://testrup.dk

 
 

 Korledelse

Bag enhver stemme findes en unik person, og derfor er stemmer så utroligt individuelle og personlige. Det er dét, jeg synes, er så fascinerende ved arbejdet med stemmer. Stemmen er desuden forbundet med krop og sind og et instrument med enormt mange facetter i dens naturlige lyd, og den måde vi bruger den på. Korledelse handler om at synge sammen og at gøre denne oplevelse succesfuld.

At være korleder og dirigent kræver både musikalske og pædagogiske færdigheder, og det er et job, som består af mange forskellige elementer bl.a. undervisning, kreativitet og ledelse. Grunden til at jeg har valgt at uddanne mig til at blive professionel korleder er fascinationen af stemmen som instrument og det utrolig stærke fællesskab, der skabes, når man synger sammen. At synge sammen kan give og skabe noget, der er svært at beskrive, og fantastisk at opleve.

Min korlederkarriere bygger på glæden ved at skabe musik ved at synge sammen. Jeg elsker selv at synge i kor og som korleder, dirigent, arrangør og vokalcoach er jobbet fuld af spændende og forskelligartede ansvarsposter og opgaver. Det er min største fornøjelse at guide kor, løse deres musikalske og vokale udfordringer og tage dem et nyt sted hen.

 

Det Intelligente kor

En stor del af den type kor jeg laver er metoden Det Intelligente Kor. Det er et koncept udviklet af professor ved Det Jyske Musikkonservatorium, Jim Daus Hjernøe. Et Intelligent Kor er modsætningen af et ureflekteret kor. Det betyder, at sangere, som er bekendte med denne metode er sig bevidste om, hvilken rolle de spiller i den musik, der skabes - om det er musik i øjeblikket, eller nedskrevet, kendt musik. Det handler om at være musikken, og hele tiden have fokus på at udvikle sig indenfor enten klang, intonation, groove, udtryk eller performance i det kunstneriske og pædagogiske arbejde.

Mange kor og korledere har store glæde af med jævne mellemrum at få ny inspiration og derved udvikle sig kontinuerligt. Inspirationen kan fx komme fra ice breakers, rytmelege, hørelære som solfegé, intonationsøvelser som fx en Circle Shadow eller generel stemmetræning og videnskabelig indsigt.

Der er altså mange muligheder for at blive ved med at udvikle et kor og sangere, og en stor del af disse finder jeg i Det Intelligente Kor, hvorfor jeg oftest har det som en base for mit korarbejde.

 
The Intelligent Choir refers to my philosophy of educating conductors of vocal music to allow and inspire ensemble singers to be co-responsible for the musical process. The basic principle of his ideology is to empower singers to produce the intended music in the most efficient manner. TIC is the opposite of an “un-reflected” choir which relies on the conductor to receive information regarding the music to be sung. The goal is to create a group of singers that is able to influence the musical process without exaggerated direction from the conductor.
— Jim Daus Hjernøe

Fryd

Fryd er navnet på mit aarhusianske kor. Det består af 16 letøvede sangere fordelt på 6-8 forskellige stemmer alt afhængigt af, hvilket arrangement vi synger. For det meste har vi rytmiske sange på repertoiret i genrene pop/rock, nordisk lyrisk og folkemusik. Jeg stræber efter en balance mellem læringsproces og artistisk dimension i arbejdet med Fryd. Derfor har jeg meget fokus på den enkelte sangers musikalitet, men anser samtidig gruppen som en organisk helhed, hvor vi alle kan lære af hinanden og skabe vores artistiske udtryk sammen.

Foto: Johanna Steffens

Foto: Johanna Steffens

Koncerter

I løbet af året synger Fryd forskellige koncerter rundt om i landet. Du kan finde mere information omkring dette og koret generelt på

facebook.dk/fryd.kor.

Det Intelligente Kor

I Fryd har jeg implementeret metoden Det Intelligente Kor. Det er en metode, som er udviklet af professor ved Det Jyske Musikkonservatorium, Jim Daus Hjernøe.

Den store koroplevelse

 
Foto: Jens Thimm Photography

Foto: Jens Thimm Photography

Projektforløb

Projektet har en ambition om at lave 8 arrangementer. Et arrangement består af 5 timers workshop og en efterfølgende koncert. På forhånd får det lokale kor tilsendt 3 mindre stykker originalmusik, som til workshoppen gennemarbejdes og videreudvikles med bl.a. improvisations- og koncertdesignelementer. Koncerten afvikles i lokalområdet og er på forhånd blevet gjort opmærksom på gennem lokale nyhedsmedier, sociale medier og flyers udarbejdet af vokalgruppen.

Tidsplan

Projektet strækker sig fra september 2019 til juli 2020. Fra september til november 2019 forbereder vokalgruppen de 8 workshops og koncerter, som herefter afholdes i perioden frem til juli 2020.

Medvirkende

  • Anna Maria Dyrvig (kunstnerisk leder, komponist og initiativtager). Uddannet korleder fra Det Jyske Musikkonservatorium og studerer i øjeblikket på Solistlinjen for studerende med særlige evner indenfor ledelse af vokalmusik. Synger sopran i vokalgruppen.

  • Johanna Steffens. Uddannet rytmisk sanger og korleder fra Det Jyske Musikkonservatorium. Synger sopran i vokalgruppen.

  • Sarah Thordsen. Studerer rytmisk sang på Det Jyske Musikkonservatorium. Synger mezzosopran i vokalgruppen.

  • Merete Gry Jacobsen. Uddannet rytmisk sanger og korleder fra Det Jyske Musikkonservatorium. Synger alt i vokalgruppen.

  • Leon Danielsen. Studerer Almen Musiker på Det Jyske Musikkonservatorium med rytmisk korledelse som hovedfag. Synger tenor i vokalgruppen.

  • Christian Tophøj. Studerer Almen Musiker på Det Jyske Musikkonservatorium med rytmisk korledelse som hovedfag. Synger bas i vokalgruppen.

… er for hele landet!

Som et led i mit sidste år på solistuddannelsen er jeg ved at søsætte et projekt, som strækker sig over 2019/2020 og som med tiden eventuelt kan forlænges. Du kan læse mere om det nedenfor:

Fakta

5 professionelle sangere og én overordnet kunstnerisk leder, som er specialist i kormetodikken Det Intelligente Kor, tager rundt i yderområderne i Danmark og laver workshops og koncerter med lokale kor med fokus på improvisation, koncertdesign og den store koncertoplevelse.

Motivation

Projektet her er drevet af en lyst til at undersøge, hvilket kunstnerisk koncertudtryk, der kan opnås ved at lave et samarbejde mellem en professionel vokalgruppe og lokale kor med fokus på innovativ korledelse, improvisation og den musik, der opstår i øjeblikket.
De seneste år er der sket meget indenfor innovativ, interagerende korledelse og konceptet Det Intelligente Kor, som er udviklet af Jim Daus Hjernøe, professor ved det Jyske Musikkonservatorium. Efter at have sunget med Bobby McFerrin i efteråret, har jeg fået en enorm lyst til at lave et koncept, hvor lokale kor får en aha-oplevelse af, hvordan det er at være medskaber af musikken i øjeblikket.

Formål

Formålet med projektet er, at give kor og publikum i yderområderne i landet et anderledes kulturudbud end de er vant til. De vil opleve en korkoncert med en professionel vokalgruppe og lokale kor, som sammen synger et repertoire bestående af originale kompositioner og improvisation med fokus på koncertdesign. Med improvisation i fokus vil jeg vise, hvordan man kan udfordre korsangere og lade dem være en medskabende del af musikken, der synges. Korsangerne og korledere vil desuden få en række nye input og redskaber, som kan bruges efterfølgende i deres egen korsammenhæng. Professionelle korkoncerter er ofte forbeholdt musikmiljøer og musikkonservatorier i de større byer. Med dette projekt ønskes at vække interessen for den interagerende kormetodik i dele af landet og i byer, som ligger langt fra uddannelsesinstitutioner, som musikkonservatorierne.

Vision og målsætning

Projektet vil bidrage til at amatørkor i de mindre lokalsamfund får mulighed for at arbejde videre med nye metoder, som ellers i høj grad er forbeholdt kor i landets største byer. Ambitionen er således at workshoppen og koncerten vil være udviklende for det enkelte kors musikalske ståsted, og bidrage til en korkultur, hvor den enkelte sanger har mulighed for at have en medskabende rolle af korets musikalske udtryk.

Endvidere er det projektets vision at koncerterne er gennemdesignede til hvert enkelt arrangement. Koncertdesignet medvirker til at skabe en innovativ og inspirerende koncertoplevelse for det lokale publikum, som vil opleve en professionel koncert med det lokale kor de kender og den omrejsende vokalgruppe.

 

Sangskrivning

Sangskrivning er for mig en måde at udtrykke mig på. Jeg skriver sange, fordi jeg ikke kan lade være. Det lyder simpelt, og det er det egentlig også for mig. Indimellem begynder en melodi eller tekst at spire i mig, og jeg sætter mig ved klaveret eller med guitaren og begynder at komponere. Nogle gange går det meget stærkt, og jeg har en sang i løbet af ganske kort tid, andre gang kan der gå mange måneder mellem, jeg skriver ganske lidt nyt på en gammel sang.

Jeg skriver stort set altid om mine egne følelser, tanker og erfaringer og har sjældent en agenda med mine sange. De er et redskab, som jeg bruger til at udtrykke mig selv, og jeg håber, at andre også kan få noget ud af at høre dem. Jeg har skrevet over 100 sange i løbet af de sidste 10 år, og de fortæller alle noget om mig. Du kan se flere af sangene her fra min kandidatkoncert.

Anna Dyrvig Duo

Ft. Asbjørn Glad

 
 

Følsomme fingerstrenge og voluminøs vokal

Sammen med guitarist Asbjørn Glad tager jeg ud til arrangementer og fortæller historier igennem sange. Vi plejer at sige, at det er en fejring af de små kvalitetsdetaljer i livet.

Book os til dit næste arrangement.

 
 

Kontakt

 

Skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

 
Navn *
Navn